Σάββατο, Νοεμβρίου 20, 2010

Η ευρωζώνη δεν θα εκραγεί
Oταν γεννήθηκε το ευρώ, όλοι πίστευαν ότι η Ευρώπη θα άλλαζε. ∆έκα χρόνια µετά, η Ευρώπη έχει πράγµατι αλλάξει, αλλά προς το χειρότερο. Αντί να είναι πιο ενωµένη, έχει χωριστεί σε στρατόπεδα, τους Βορείους και τους Νοτίους, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους φιλογερµανούς και τους αντιγερµανούς. Αντί να είναι πιο ισχυρή, αντιµετωπίζει σήµερα µια κρίση επιβίωσης, όπως είπε ο πρόεδρός της, ο Χέρµαν βαν Ρόµπαϊ. Αντί να έρθει η ανάπτυξη, ήρθε η ανεργία. Και τώρα, µε το περιβόητο «ντόµινο» να παίρνει σάρκα και οστά (πρώτα η Ελλάδα, τώρα η Ιρλανδία, θα ακολουθήσει η Πορτογαλία, και µετά το χάος...), πολλοί φοβούνται ότι η ευρωζώνη σύντοµα θα εκραγεί.

Ο φόβος αυτός είναι αβάσιµος, λέει στη «Μοντ» ο αµερικανός οικονοµολόγος Πίτερ Κένεν, συγγραφέας πολλών βιβλίων (το τελευταίο του λέγεται «Περιφερειακή Νοµισµατική Ενοποίηση», εκδ. Cambridge UniversityPress) και πρώην σύµβουλος του Τζων Κέννεντυ, του ∆ΝΤ, της Fed και της Τράπεζας της Αγγλίας. Οσο τα προβλήµατα περιορίζονται στην περιφέρεια, δεν µπορούµε να µιλάµε για σοβαρό κίνδυνο επέκτασης σε όλη την ευρωζώνη. Ο µόνος κίνδυνος σχετίζεται µε τα αντίθετα ρεύµατα που προκαλούν αναταραχή σ’ αυτήν τη ζώνη.Γιατί η Ευρώπη ζήτησε τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου όταν ξέσπασε η κρίση µε την Ελλάδα; Επειδή δεν διέθετε τους αναγκαίους πόρους; Οχι. Το έκανε επειδή χρειαζόταν τον πολιτικό ρόλο του ∆ΝΤ για να επιβάλει τους όρους της. Οσο λοιπόν δεν δηµιουργείται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ένα όργανο ικανό να επιβάλλεται σε µια χώρα, ο κίνδυνος επανάληψης της «ελληνικής περίπτωσης» θα παραµένει.

Το κεντρικό πρόβληµα, λέει ο Κένεν, είναι η αξιοπιστία ενός νοµίσµατος. Η ιδέα όµως ότι αυτή η αξιοπιστία θα προσδιορίζεται είτε από µια πολιτική εξουσία είτε από τις αγορές, είναι λανθασµένη. Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των αγορών και η υπεράσπιση της ακεραιότητας της ευρωζώνης αποτελούν συµπληρωµατικούς, όχι ανταγωνιστικούς στόχους. Οσο για τα σενάρια περί αποχώρησης µιας χώρας από την ευρωζώνη, είναι πολιτικά πολύ επικίνδυνα. Η ευηµερία της Ευρώπης περνά από την ενίσχυση της ευρωζώνης.